JA GENT

Termín: 19. – 20. júna 2014
Miesto: telocvičňa Gymnázium Jána Hollého Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Anna Synáková
Hlavný rozhodca: Janko Pavlis – Srbsko

Štartujú: 15 členné družstvá mix dievčat a chlapcov

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel JA GENT-u