MALÝ MARATÓN

MALÝ MARATÓN
v rámci olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2014

„Z MARATHÓNU do ATÉN“

 

Miesto a termín: Trnava – Trojičné námestie, 19. júna 2014
Štart v rámci slávnostného otvorenia KALOKAGATIE 2014
(cca 19.30 h)

Prezentácia: od 17.30 hod. (pod radnicou)

Kategórie: Žiaci a žiačky ZŠ, narodení 1.1.1998 a mladší


Maly maraton 02