Memoriál Radky Charfreitagovej

Memoriál Radky Charfreitagovej
najlepší individuálny výkon podľa bodovacích tabuliek.

Časový rozpis:

od 08.00 – 09.30 Prezentácia

09.30 Technická porada

09.45 Otvorenie

10.00 60 m D-R výška CH guľa D kriket CH
10.30 60 m CH-R diaľka D
11.00 1000 m CH- F
11.15 800 m D-F
11 30 60m D-F výška D guľa CH kriket D
11.40 60m CH-F
11.50 300m D -F diaľka CH
12.15 300m CH- F
12.40 4x60m D -F
13.00 4x60m CH –F
13.30 vyhlásenie výsledkov

Časový rozpis bude upravený podľa aktuálnehu počtu účastníkov pri prezentácii.

Prihlášky dievčatá a chlapci