BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
v duchu odkazu
Pierre de Coubertina
„Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“

 

Miesto a termín: Trnava – Trojičné námestie, 17. júna 2014

Prezentácia: od 15.30 hod. (pod radnicou)

Kategórie: Žiačky a žiaci ZŠ narodení 1.1. 1998 a mladší
Žiačky a žiaci SŠ narodení 1.1.1994 a mladší
Dospelí (muži, ženy) - štart pre všetky vekové kategórie spoločný.
Hobby beh pre všetkých (každý podľa vlastných možností)

Beh Olympijskeho dna 02