Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

Termín: 19. - 20. júna 2014 od 10.00 h

Miesto: s MŠ Ružindol

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Ján Szabo, 0902 201 195
Hlavný rozhodca: deleguje SAŠŠ

Štartujú:
12-členné družstvá žiačok ZŠ - víťazné kolektívy zo všetkých krajov Slovenska

Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej

Hrací systém:
Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým ( 1-4, 2–3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3 ). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom ( A1 –B2, B1-A2 ). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3. miesto.
Družstvá zo 4. miesta v skupinách hrajú o 7.miesto, z 3.miesta hrajú o 5.miesto.

Hodnotenie: Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10.

Hrací čas: 2x 7 min. (3 min. prestávka)

O poradí rozhoduje:
1.vyšší počet bodov
2. vzájomný zápas
3.vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí
4. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých hráčov
5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí
6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky