Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.
FLORBAL V4 - SPRIEVODNÉ  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
Termín:
23. - 24. júna 2016 od 10.00 h 
 
Miesto:
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava
 
Činovníci:
Riaditeľ súťaže: Branislav Bartko, 0908 269 206
Hlavný rozhodca: deleguje SAŠŠ
Štartujú:
12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – nominované kolektívy z krajín V 4.
Zo Slovenska sa turnaja zúčastňujú školskí majstri Slovenska v oboch kategóriách.
 
Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel florbalu.
 
Hrá sa systémom každý s každým v každej kategórii. 
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 
1. body zo vzájomných zápasov, 
2. skóre zo vzájomných zápasov, 
3. celkové skóre, rozdiel gólov 
4. vyšší počet všetkých strelených gólov, 
5. podiel gólov
6. žreb
 
Hrací čas: 2 x 15 min. hrubý čas, posledné 2 min. zápasu čistý čas. Prestávka 3 min., medzi zápasmi 5 min. Úpravy možná na technickej porade. 
 
Podrobnejšie informácie v samostatných propozíciách vydaných k tejto súťaži.