Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Termín: 20. júna 2014
Miesto: športové centrum POHODA – squash kurty

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Rudolf Siska

Štartujú: Pozvaní hráči v kategóriách: U 11, G 13, B 13
Poz. (najstarší hráč môže mať 12 rokov - v deň turnaja nesmie dovŕšiť 13 rokov)

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel squashu.

Hrací systém: Pavúk a hra o konečné umiestnenie